Sprawozdanie za rok 2009

Uzupełnienie Sprawozdania z działalności merytorycznej za okres