Sprawozdanie za rok 2008

Uzupełnienie Sprawozdania z działalności merytorycznej za okres