Fundacja Pomóżmy Marzeniom – organizacja pożytku publicznego.

Dzieci są z natury ufne i radosne. Z ciekawością i spontanicznym zachwytem chcą poznawać świat, jednak nierzadko wobec jego okrucieństwa stają się bezbronne, przerażone i, niestety, często pozbawione nawet opieki i wsparcia najbliższych. W ich smutnej, szarej egzystencji kolorowe, jak motyle są tylko marzenia.

Dzieci wzorują się na nas, ludziach dorosłych, chcemy zatem, żeby wszystkie doświadczyły w życiu dobra i szczęścia, żeby czas dzieciństwa stał się dla nich podwaliną pod przyszłe sądy, wybory i decyzje, żeby nie wzrastały bez umiejętności odróżniania dobra od zła, bez poczucia prawdy, miłości i autorytetów.

To dla nich stworzyliśmy tę fundację. Niesiemy pomoc konkretnym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą, patologią społeczną bądź ubóstwem skazującym je na życie na granicy ludzkiej egzystencji. W miarę możliwości wspieramy każdego potrzebującego malucha wymierną pomocą. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzeba odzieży, przyborów szkolnych, leków, czy zwyczajnych przedmiotów codziennego użytku. Stworzyliśmy system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc w dofinansowaniu leczenia, terapii lub dożywiania dzieci, które nie mogą liczyć na pomoc ośrodków państwowych.

Nasza fundacja jest organizacją typu “non profit”, co oznacza, że nikt z nas, ludzi zaangażowanych w działania na rzecz potrzebujących dzieci, nie pobiera żadnego wynagrodzenia, a swą pracę traktuje jak misję wynikającą z potrzeby serca.

Utrzymujemy się z darowizn ludzi wrażliwych i otwartych . To dzięki nim i wraz z nimi pomagamy marzeniom dzieci, marzeniom małym i wielkim, ale wszystkim ważnym i zasługującym na spełnienie.

Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy wszystkich Państwa, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok ludzkich dramatów, wobec biedy i okrucieństwa losu. Wspólnie POMÓŻMY MARZENIOM, bo przecież spełnianie dziecięcych marzeń, to często marzenie najpiękniejsze.

Fundacja „Pomóżmy Marzeniom”