Dla kogo te uśmiechy?

Podopieczni wysyłają uśmiechy wszystkim tym, którzy przyczynili się do polepszenia ich stanu zdrowia. Choroby, z którymi się zmagają, należą do złożonych, wymagających stałej pomocy wykwalifikowanych rehabilitantów, konkretnych nakładów. To niełatwe zadanie, bo wiele z tych dzieci nie jest świadomych zdrowotnych ułomności.

Najintensywniejszej pomocy wymagają dzieci dotknięte dziecięcym porażeniem mózgowym. Otrzymały ją 9 – letnie Natalia i Patrycja – kwota 351,10 zł oraz 15 – letnia Ania- kwota 1 704,20 zł, a także 13 – letni Nikodem- kwota 967,10 zł.

Niełatwą sytuację zdrowotną mają także ci podopieczni, których neurologiczny rozwój całościowy jest zaburzony i wymaga wsparcia. Fundatorzy zadbali o 10 – letniego Michała przekazując kwotę 9 215,59 zł, 7 – letniego Kubę – kwota 288,70 zł i 8 – letniego Tomka – kwota 635,80 zł.

Dużo cierpienia przysparza zdrowie 18 – letniej Klaudii i rocznej Gabrysi. Obu utrudnia życie rozszczep kręgosłupa. Klaudia cierpi także na wodogłowie, nie ma nerki, a chodzenie utrudniają jej stopy końsko- szpotawe. Stale wymaga pomocy i rehabilitacji, dlatego pomocna okaże się kwota 1 130,70 zł, którą wsparła ją Fundacja. Z kolei Gabrysia na swoją rehabilitację otrzymała kwotę 1 232,40 zł.

Dla 11-letniej Oliwii, u której stwierdzono przepuklinę oponowo-rdzeniową, stopę końsko-szpotawą, kwota 5 286,10 zł, przeznaczona na doraźną pomoc w polepszaniu stanu zdrowia okazała się niezwykle pomocna. Podobnie jak kwota 477,50 zł dla 24 – letniej Marysi.

Fundatorzy mają nadzieję, że przekazane fundusze pomogą w codziennej egzystencji i wywołają uśmiech na twarzach podopiecznych. Z pewnością nie przywrócą pełni zdrowia, ale na pewno okażą się pomocne, by je choć w części polepszyć.

Na opiekę Fundacji mogą liczyć podopieczni Ogniska Wychowawczego przy ul. Kościuszki w Kielcach. Oni, chociaż zdrowie dopisuje, także na swój sposób wymagają wsparcia i mogą na nie liczyć. Przekazano im kwotę 1 977,80 zł.