Darczyńcy naszym dzieciom

Fundacja nie jest obojętna na potrzeby chorych dzieci. Gromadzi środki, które są pomocne w leczeniu i rehabilitacji pokrzywdzonych przez los. Zmaganie się z chorobą, czy to wrodzoną czy nabytą, jest niełatwe. Wymaga wiele hartu ducha, cierpliwości i po prostu pieniędzy. Dzięki wielu wspaniałym darczyńcom mogliśmy z radością przekazać na leczenie dzieci:

 • Małej sympatycznej 6- letniej Oliwii,
  u której lekarze stwierdzili przepuklinę oponowo-rdzeniową i stopę końsko-szpotawą, kwotę,  9863,- zł;
 • Poważnie chorej, zdanej na pomoc najbliższych 13- letniej Klaudii, dotkniętej zespołem chorób, takich jak rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, brak jednej nerki oraz stopy końsko-szpotawe, kwotę  2700,70 zł;
 • Cierpiącej od urodzenia na dziecięce porażenie mózgowe 10- letniej Ani kwotę  856, 10 zł;
 • Małemu 4-letniemu Marcelowi,
  u którego stwierdzono całościowe zaburzenia neurorozwojowe i konieczność intensywnej rehabilitacji, kwotę 140,30 zł;
 • Do niedawna zdrowej, pełnej optymizmu 18- letniej Karolinie, u której nagle pojawił się guz lewej półkuli móżdżku, kwotę 221,20 zł;
 • Sympatycznemu 8-letniemu Nikodemowi,
  walczącemu na rehabilitacji o sprawność, u którego stwierdzono dziecięce  porażenie mózgowe, kwotę 708,90 zł;
 • Będącej u progu dorosłości 19- letniej Marysi, zmagającej się z okrutnym guzem oczodołu, kwotę 2338,30;
 • Bez wsparcia nie zostali pokrzywdzeni przez los i dorosłych podopieczni Ogniska Wychowawczego w Kielcach, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, kwotę  3726,90 zł.

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy swą ofiarnością wsparli wymienione osoby. Każda kwota to ich maleńki krok do zdrowia. Podopiecznym i ich rodzinom życzymy uśmiechu i wytrwałości w pokonywaniu chorób.